Kalendarz Reprezentacji

Krzysztof Szyszlak

Członek Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej.