Kalendarz Reprezentacji

Grzegorz Janik

Członek Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.
Ukończył studia na Wydziale Nauczycielskim Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego i dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku. Jest prezesem klubu Energetyk ROW Rybnik. W latach 2002–2005 zasiadał w sejmiku śląskim.

W wyborach parlamentarnych w 2005 z listy Prawa i Sprawiedliwości został wybrany na posła V kadencji w okręgu rybnickim. W wyborach w 2007 po raz drugi uzyskał mandat poselski, otrzymując 7570 głosów. W wyborach w 2011 nie został ponownie wybrany. W 2013 objął mandat posła VII kadencji w miejsce Bolesława Piechy (wybranego na senatora w wyborach uzupełniających). W 2015 z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję (dostał 9355 głosów).