Kalendarz Reprezentacji

Jarosław Stawiarski

Od 2015 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
W 1989 ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku historycznym. W 1997 na Uniwersytecie Warszawskim ukończył studia podyplomowe z zarządzania, a w 1998 w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie z zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego.

W 1989 został członkiem NSZZ „Solidarność”. Od 1989 pracował jako nauczyciel w szkołach w Kraśniku: w latach 1989–1996 w Szkole Podstawowej nr 6, a w latach 1996–1997 w Zespole Szkół nr 3. Od 1997 do 2002 był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Kraśniku. Od grudnia 2002 do lutego 2006 pełnił funkcję starosty powiatu kraśnickiego. W latach 1998–2006 zasiadał w radzie powiatu (w 1998 wybrany został z listy Akcji Wyborczej Solidarność, a w 2002 z ramienia lokalnego komitetu wyborczego „Kraśnik 2002”). Do 2005 działał w Partii Centrum, zasiadał w jej radzie politycznej. Później wstąpił do partii Prawo i Sprawiedliwość.

15 lutego 2006 złożył ślubowanie poselskie, obejmując mandat posła na Sejm V kadencji. Następnie objął następnie stanowisko zastępcy burmistrza Kraśnika. W 2014 roku uzyskał natomiast mandat radnego sejmiku lubelskiego, jednak krótko po tym objął mandat posła po Jarosławie Żaczku, wybranym na burmistrza Ryk.

W 2015 z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję (dostał 15 807 głosów). 19 listopada 2015 został mianowany sekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki