Kalendarz Reprezentacji

Nota prawna

Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu Sport Life z siedzibą w Warszawie (00-543), przy ulicy Mokotowskiej 46a/25 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000593574; NIP7010533279.

Fundacja Sport Life prowadzi tę stronę dla celów rozrywkowych. Materiały prezentowane na tej stronie mogą być pobierane tylko w celach realizacji zamówionej usługi (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy).
Bez upoważnienia udzielonego na piśmie przez Fundację Sport Life żaden użytkownik serwisu nie jest uprawniony do rozprowadzania, przesyłania czy też modyfikowania oraz zamieszczania na innych stronach, bądź wykorzystywania w inny sposób niezgodny z Regulaminem Serwisu danych, treści, obrazów, plików audio czy też video w celach innych niż realizacja zawartej w Serwisie usługi.

Dostęp do strony oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:
Logo „bialoczerwoni.com.pl”, strona graficzna: „serwisu” są chronione prawem autorskim. Wszystkie informacje lub/oraz materiały, jakie można zobaczyć lub przeczytać na tej stronie, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, są chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej i nie mogą być wykorzystywane przez użytkowników bez wcześniejszej zgody Fundacji Sport Life. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, Fundacja Sport Life nie ponosi odpowiedzialności za treść, jak również za politykę w zakresie ochrony poufności lub/oraz funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron lub/oraz witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.

Ograniczenie odpowiedzialności
Fundacja Sport Life nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem dostępu lub/oraz korzystania z tej witryny internetowej. Nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów lub/oraz plików wideo lub audio. Zabronione jest dostarczanie do serwerów materiałów, danych, tekstów, obrazów lub/oraz plików wideo lub audio zawierających treści lub materiały naruszające obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, jak również naruszające prawa osób trzecich. Fundacja Sport Life nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie do jej serwerów takich treści lub materiałów.

Dane osobowe
Dane osobowe, takie jak przykładowo nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam udostępnione do przetwarzania przez użytkownika, będą przez nas wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w POLITYCE PRYWATNOŚCI (dostęp za pośrednictwem naszej witryny).

Zmiany warunków i zastrzeżeń
Fundacja Sport Life może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do treści niniejszej Noty prawnej, aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie. Ponieważ takie zmiany są dla Ciebie wiążące, powinieneś okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z aktualną treścią Noty prawnej
.