Kalendarz Reprezentacji
Środa 09.01.2019

Sportowa Poczta Polska

Wspieranie sportu jest pewną misją

Poczta Polska, podobnie jak inne Spółki Skarbu Państwa, mają na rynku sponsoringowym inną rolę i czasem inne priorytety niż podmioty prywatne. „ Mają one do spełnienia pewną misję, która powinna być i często jest w praktyce, głównym powodem zaangażowania w sport – mówi Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. – Ich sponsoring powinien jednak różnić od działań w tym zakresie biznesu prywatnego. Spółki Skarbu Państwa w tej branży nie powinny kierować się wyłącznie rachunkiem ekonomicznym .”

Mając na względzie właśnie fakt, że zaangażowanie w zakup praw na poziomie ogólnopolskim jest kosztowne, Poczta Polska przy swoich obecnych priorytetach wybrała inną drogę. Realizowana jest strategia wspierania inicjatyw lokalnych bez zaangażowania w sport masowy. Uwzględniając działalność w ramach CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) firma w dziedzinie sportu koncentruje się na promocji zdrowego stylu życia, popierając lokalne inicjatywy, a także na budowie kultury korporacyjnej poprzez sport pracowniczy.

Patrząc na działania skierowane do wewnątrz organizacji trzeba pamiętać, że pracownicy to ważna grupa docelowa. Sport niosąc potężny ładunek emocjonalny może być również jednym ze spoiw organizacji, jednym z elementów budowy jej kultury organizacyjnej, budowy jej wartości i tożsamości marki. Jeśli przekonamy do naszych działań pracowników i managerów, jeśli będą wiedzieli dlaczego to robimy i jakie wartości przynoszą firmie projekty sponsoringowe, staną się oni orędownikami i ambasadorami projektu. To przyczyniać będzie się również do sukcesów na zewnątrz, zwiększać będzie kreatywność pracowników i zaowocować może lepszą realizację celów również na zewnątrz organizacji. Aktywność sportowa, nie tylko pozwala się lepiej poznać, nie tylko wyzwala w uczestnikach zaangażowanie, działanie w sportowym duchu i wzajemne wspieranie się, ale jest też istotnym elementem budowania i umacniania pozytywnego wizerunku firmy, zarówno oczach innych pracowników, jak i klientów.

Sportowa Paczka i Igrzyska Olimpijskie

Całość działań w firmie koordynuje Komitet ds. Sportu i Turystyki, który współpracuje w niektórych przedsięwzięciach z koordynatorem ze strony Banku Pocztowego S.A. Co roku przygotowywany jest kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych, które organizowane są w całym kraju. Najważniejsze z nich są w całości organizowane przez Pocztę Polską lub Bank Pocztowy, albo też wsparcie dla pracowników i ich inicjatyw jest realizowane poprzez wewnętrzny sponsoring. „Próbując odnaleźć historyczny wymiar tego co robimy organizując sport i turystykę w firmie sięgamy do tradycji sprzed II Wojny Światowej, gdy prowadzone były zajęcia w ramach pocztowego przysposobienia sportowo-wojskowego – mówi Krzysztof Górski, przewodniczący Komitetu ds. Sportu i Turystyki.”

Jednym z najbardziej sztandarowych przedsięwzięć, które również od lat wpisało się w sportowy kalendarz są biegi z udziałem Pocztowej Grupy Biegowej „Sportowa Paczka”. Biegacze uczestniczą nie tylko w biegach wewnętrznych, ale przede wszystkim rywalizują na najróżniejszych dystansach podczas najważniejszych zawodów rozgrywanych w Polsce, jak i za granicą. Największym świętem biegaczy pozostaje jednak coroczny Bieg Pocztyliona, sztandarowa biegowa impreza narodowego operatora pocztowego.

Natomiast na pewno największym wydarzeniem sportu pracowniczego są Igrzyska Olimpijskie, które pod nazwą I Spartakiady Pracowników Poczty Polskiej zadebiutowały już w 1995 roku. Imprezę ogólnopolską poprzedzają spartakiady na szczeblach rejonowych i regionalnych, m.in. w konkurencjach lekkoatletycznych: (biegi na 100 m, 400 m, 800 m, 100, biegi przełajowe) skok w dal, pchnięcie kulą, a także w pływaniu, kajakarstwie czy też grach i zabawach sprawnościowych (sztafety pracownicze). Ostatnie XXIII już Letnie Igrzyska Pracowników Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A odbyły się na terenie obiektów sportowych w Kielcach. Kolejne zaplanowano w Krakowie (2018) i Wrocławiu (2019). „ Cieszę się, że są jeszcze firmy, w których są organizowane liczne zawody sportowe – mówi Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. – Pamiętam, że kiedyś podobną rywalizację pracowników organizowano w większości dużych firm. Dziś ta tradycja chyba już w dużej mierze zanikła. Szkoda, bo to najlepsze miejsce gdzie można nie tylko rywalizować na arenach sportowych, ale też spotykać się z koleżankami i kolegami w pracy, których w innych okolicznościach nigdy byśmy nie poznali.”

Sportowe pasje łączą ludzi z firmą

Poza Igrzyskami największą popularnością cieszą się rozgrywane zarówno na trawie, jak i na hali turnieje piłkarskie w tym najważniejsze Międzynarodowe Mistrzostwa Pracowników w Piłce Nożnej. Obok nich organizowane są również liczne imprezy siatkarskie, zarówno na hali, jak i rozgrywki w siatkówkę plażową. Co roku jest też miejsce dla na mistrzostw koszykarskich. Najlepsi sportowcy w wybranych dyscyplinach reprezentują Pocztę Polską na międzynarodowych turniejach narodowych operatorów pocztowych. Przy czym imprezy międzynarodowe nie ograniczają się wyłącznie do najbardziej popularnych dyscyplin, ale również tych mniej masowych, jak chociażby rozgrywane na Mazurach Międzynarodowe Mistrzostwa Pracowników Poczty Polskiej w Żeglarstwie Turystycznym czy Otwarte Mistrzostwa Strzeleckie Pracowników Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. „W tych zmaganiach zwycięstwo nie jest priorytetem – mówi Iwona Ziomek, członek Zarządu Poczty polskiej. - Tutaj wszyscy są zwycięzcami, liczy się miła atmosfera, możliwość wspólnego spędzenia wolnego czasu, w pełen emocji , niepowtarzalny sposób”.

W Polsce ostatnio mówi się coraz więcej o rynku pracownika. Do tego dochodzą zmiany pokoleniowe, oczekiwania zwłaszcza młodych pracowników, którym by zyskać lojalność trzeba dać coś więcej niż pensję i stanowisko pracy. Właśnie dlatego wewnętrzne działania sponsoringowe, wspólne budowanie projektów albo możliwość czerpania z już istniejących programów opartych na sporcie, stanowić może ważny z punktu widzenia pracownika benefit. Wydaje się, że sport wewnątrz organizacji, a przy tym wszelkie działania sponsoringowe są mocnym spoiwem łączącym ludzi z marką. Dlatego tak ważne są wspólne wyjścia na imprezy sportowe, realizacja wewnętrznych projektów sponsoringowych, aktywności drużyn pracowniczych, wewnętrzne czy branżowe rozgrywki. To wszystko ma sens, sprzyja nie tylko doraźnym motywacjom, ale buduje tożsamość firmy i jej pracowników, a także wpływa na jej kulturę organizacyjną.

Rozmowa z Przemysławem Sypniewskim, prezesem Poczty Polskiej SA.

Kilka lat temu Poczta-Polska wprowadzała nie tylko rebranding, ale dokonywał istotnych zmian w niemal wszystkich obszarach funkcjonowania. Jak w tamtym czasie wyglądał sponsoring sportowy w wykonaniu narodowego operatora pocztowego? Od jak dawna i jakie przedsięwzięcia wspierała PP?

Z pewnością można stwierdzić, że chociaż mówimy o latach minionych, w obszarze sportu Poczta Polska obecna jest w zasadzie od zawsze. A przynajmniej, odkąd ja pamiętam. Firma podejmowała wiele inicjatyw mających na celu wspieranie sportu, jednak zazwyczaj nie były to dyscypliny czy działania ogólnopolskie i szeroko komunikowane społecznie. No może poza współpracą z Adamem Małyszem i reprezentacją skoczków narciarskich. Oceniając dzisiaj z perspektywy czasu, była ona jednak realizowana bez żadnej szerszej, długookresowej strategii. Przyznać jednak trzeba, że do dziś to jedna z najbardziej kojarzonych kampanii promocyjnych Poczty Polskiej.

Analizując nasze zaangażowanie w różne aktywności promocyjne należy zwrócić uwagę, że Poczta Polska jest obecna w każdej polskiej gminie, także w miejscowościach do których nie docierają żadne inne instytucje. Dzięki niej także mieszkańcy wsi i małych miasteczek mają dostęp do szerokiego spektrum bezpiecznych usług. Poczta, choć jest Spółką ma swoje zadania misyjne i nie działa wyłącznie dla zysku, ale kieruje się również interesem publicznym. Musimy dbać o społeczności lokalne. To dotyczy również naszej polityki marketingowej. Zaangażowanie w sport ogólnopolski, znany, transmitowany w telewizji oznacza ogromne inwestycje finansowe, a obecnie Poczta ma zupełnie inne priorytety i możliwości ekonomiczne. Stąd strategia wspierania inicjatyw lokalnych bez zaangażowania w sport masowy. Nie oznacza to jednak, że pracując w Poczcie nie wiemy, co się w sporcie dzieje i jakie potencjalne możliwości korzystne wizerunkowo dla Spółki istnieją poprzez takie zaangażowania. Systematycznie oceniamy płynące do nas propozycje współpracy w tym zakresie i w miarę możliwości i potrzeb w różnej formie uczestniczymy w wybranych przedsięwzięciach. Przede wszystkim korzystamy z naszego flagowego produktu jakim są znaczki pocztowe, które prócz swojej roli komercyjnej stanowią też skuteczną platformę komunikacji. Właśnie dlatego organizacji każdej dużej imprezy rangi mistrzowskiej towarzyszą okolicznościowe wydawnictwa filatelistyczne, które cieszą się zawsze ogromnym zainteresowaniem. Bohaterami znaczków są również poszczególni sportowcy osiągający sukcesy w swoich dyscyplinach. Z tego punktu widzenia Poczta Polska zawsze jest mecenasem i propagatorem polskiego sporu.

Ponadto jednym z ważnych elementów komunikacji wewnętrznej naszej organizacji jest wspieranie aktywności sportowej naszych Pracowników, których jest blisko 80 tysięcy. Specjalnie powołany Komitet Sportu i Turystyki odpowiedzialny jest za koordynację wewnętrznych imprez sportowych włącznie z Letnimi i Zimowymi Igrzyskami Pracowników i Pocztową Grupę Biegową „Sportowa Paczka”, której zawodnicy startują m.in. w najważniejszych biegowych wydarzeniach w Polsce i za granicą.

Sport w Polsce w przeważającej mierze jest finansowany przez Państwo. Jaka jest rola sponsoringu państwowego?

Działalność sponsoringowa Spółek Skarbu Państwa służy m.in. budowaniu wizerunku tych spółek. Jest to potężne narzędzie, ale musi być wykorzystywane w sposób transparentny i zrozumiały dla innych. Może służyć do wykorzystania potencjału do kreowania pozytywnego wizerunku poprzez udział w przedsięwzięciach realizowanych pod auspicjami Państwa, w szczególności poprzez udział
w projektach o charakterze ogólnopolskim lub ponadnarodowym. Należy jednak unikać przypadkowości, a prowadzenie przez Spółkę z udziałem Skarbu Państwa działań sponsoringowych powinno być spójne z jej strategią oraz założonymi celami długofalowymi. Jednocześnie wiadomo że, biorąc pod uwagę ich potencjał, tylko Spółki Skarbu Państwa mogą wspierać dyscypliny młode, które nie zyskały dotychczas masowej popularności, czyli wykonywać pracę u podstaw, na którą nie zdecydowałby się żaden przedsiębiorca prywatny oczekujący wymiernych korzyści od pierwszego dnia zaangażowania. Obecnie wyraźnie widać, że państwowe spółki dostrzegają tę swoją społeczną rolę.

Oczywiście działania sponsoringowe spółek z udziałem Skarbu Państwa powinny mieć, jak w przypadku firm prywatnych, także cel komercyjny i wiązać się uzyskaniem określonego efektu ekonomicznego i marketingowego przez sponsora. Pozostałe działania skierowane do interesariuszy spółek oraz ich otoczenia, niemające charakteru komercyjnego (np. działalność charytatywna, darowizny, mecenaty, etc.), powinny być odróżniane od działań sponsoringowych, a poszczególne inicjatywy, ich cele oraz zasady realizacji powinny zostać sformułowane odrębnie, np. w polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu funkcjonującej w danej spółce.

 

W dotychczasowej strategii CSR Poczty Polskiej sport nie był obecny. W nowej, działającej od 2018 roku, odgrywa on istotną rolę w kontekście odpowiedzialności zarówno za Pracowników jak i działań skierowanych do całego społeczeństwa. Ale tak jak mówiłem, chcemy zwiększać zaangażowanie raczej w mniejszych miejscowościach i wspierać rozwój sportu dzieci i młodzieży. Dlatego wspieramy lokalne przedsięwzięcia i zespoły, często nie przekazując bezpośrednio środków finansowych, a poprzez dostarczanie sprzętu, strojów czy wyposażenia niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny lub proponując inne działania barterowe. Tym samym, w miarę możliwości finansowych, pomagamy upowszechniać sport wśród dzieci i młodzieży, a także na terenach wiejskich oraz słabo wyposażonych w infrastrukturę sportową.

Jakie zmiany/nowe wyzwania w ostatnich latach zostały podjęte w obszarze sponsoringu? Czym były podyktowane?

Według mnie Poczta Polska powinna inspirować się wzorcami największych operatorów pocztowych, którzy wspierają rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, albo współpracują z partnerami o zasięgu ogólnokrajowym. Oczywiście naszym marzeniem byłoby wspieranie narodowej reprezentacji w topowej dyscyplinie czy stworzenie pod naszą marką światowej grupy kolarskiej jak czynią to inne grupy pocztowe na świecie ale na razie nie jest to możliwe. Wykorzystujemy zatem nasz obecny potencjał. Jako narodowy operator pocztowy współpracujemy m.in. z Polskim Związkiem Motorowym w zakresie wsparcia Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów czy Polskim Związkiem Tenisa Stołowego w kontekście rozwoju sportu dzieci i młodzieży. Jesteśmy też stałym partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego w zakresie wspólnych emisji filatelistycznych, promujących najważniejsze wydarzenia i polskich sportowców.

Obecnie priorytetem dla nas, największego pracodawcy w Polsce, sport pracowniczy. Komitet Sportu i Turystyki w naszej firmie, dysponujący określonym budżetem koordynuje aktywności sportowe naszych Pracowników organizując imprezy, w których Pocztowcy bardzo chętnie i licznie uczestniczą. Wśród nich są m.in. Letnie i Zimowe Igrzyska Olimpijskie, biegi narciarskie, piłka nożna, futsal, żeglarstwo, nawigacja, tenis stołowy i wiele innych. Nasi Pracownicy reprezentują prawie wszystkie dyscypliny sportu. Ostatnio Pracownicy zorganizowali nawet turniej gier klubowych
i mistrzostwa flipperów. W każdym z wydarzeń bierze udział od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Obserwujemy też trendy społeczne. Kilka lat temu na popularności zyskały biegi i od razu zrodził się pomysł powołania Pocztowej Grupy Biegowej „Sportowa Paczka”, której uczestnicy biegają nie tylko w wydarzeniach organizowanych w firmie, ale również w otwartych maratonach, półmaratonach, biegach miejskich oraz biegach survivalowych.

Staramy się również poprzez sport kultywować tradycje i naszą firmową historię np. poprzez organizację Biegu Pocztyliona. W 2016 roku w naszej firmie pojawiła się idea organizacji wydarzenia sportowego nawiązującego do powstania w 1558 roku Poczty Królewskiej powołanej przez Króla Zygmunta Augusta, przewożącej korespondencję na trasie Kraków-Wiedeń. W ten sposób łączymy nasze tradycje z nowoczesnym podejściem do ich kultywowania. Bieg Pocztyliona daje niepowtarzalną możliwość poznawania i przeżywania historii poczty, w zdrowy sposób integrując pracowników. Na pewno ta inicjatywa ma duże szanse stać się stałym elementem aktywności sportowej pocztowców. Ze względu na publiczne zainteresowanie daje nam też możliwość przekazywania naszych wartości na zewnątrz i pozytywne budowanie wizerunku firmy.

Czy sponsoring sportowy w wykonaniu Spółek Skarbu Państwa ma trochę inne cele niż w przypadku biznesu prywatnego?

Działania sponsoringowe realizowane przez spółki Skarbu Państwa, powinny być traktowane wyłącznie jako narzędzie służące wzrostowi wartości firmy przez zwiększenie sprzedaży i osiąganie rentowności, budowanie wizerunku marki, relacji z klientami, a także promowanie nowego produktu czy jakości usług. Sponsorowanie sportu pozwala również spółkom Skarbu Państwa na budowę wizerunku firm dbających o środowisko naturalne i dobre relacje ze społecznościami lokalnymi, co akurat jest szczególnie istotne przy działalności Poczty Polskiej. Zarządzanie działaniami sponsoringowymi przez te spółki to wieloetapowy proces. Warunkiem skutecznej i efektywnej realizacji projektów sponsoringowych jest nie tylko właściwy dobór przedmiotu sponsoringu, ale również wykorzystanie wiarygodnych metod ewaluacji uwzględniających wszystkie obszary zwrotu inwestycji sponsoringowych. Pozwalają one na porównanie wartości ekonomicznej swojego zaangażowania z zyskiem marketingowym uzyskanym w wyniku przeprowadzonych działań. Ewaluacja jest też kluczowa w kontekście kontroli wydatków, które w Spółkach Skarbu Państwa powinny być dokładnie monitorowane.

PP to jeden z największych pracodawców w Polsce. Jak PP integruje działania sponsoringowe z działaniami pracowników?

Poczta Polska głównie przeznacza środki finansowe na działania wewnętrzne dla Pracowników. Od lat pracownicy Poczty Polskiej poza codzienną pracą korzystają z różnych form aktywności. Jedną z takich form aktywności, jest współzawodnictwo sportowe - indywidualne lub zbiorowe – organizowane na terenie całego kraju jak i tez poza granicą.

Powstałe z dniem 1 stycznia 1992 roku Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Poczta Polska” przyjęło kontynuowanie działalności sportowej na różnych szczeblach struktury organizacyjnej. Kontynuacja wynikała z wcześniejszej prowadzonej do końca 1991 roku działalności sportowej przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Poczta Polska Telegraf i Telefon” na szczeblach obwodowych, rejonowych, okręgowych jak i centralnych. Kolejne lata w Poczcie Polskiej były latami, gdzie planowano stworzenie możliwości udziału pracowników w zawodach sportowych na różnych poziomach struktury organizacyjnej. W pierwszych latach, pierwsze współzawodnictwa sportowe (spartakiady) odbywały się na szczeblach rejonowych, a następnie regionalnych. Po 1992 roku powstało 10 okręgów i 66 jednostek o rejonowym zasięgu działania. Cały wachlarz proponowanych dyscyplin sportowych w różnego rodzaju organizowanych zawodach spotykał się i nadal spotyka się z pełnym uznaniem ze strony pracowników, którzy zgłaszają się i chcą rywalizować między sobą.

Poczta Polska to jedyna firma, którą znam posiadająca tak rozbudowane, stworzone przez pracodawcę wewnętrzne forum dla Pracowników. Zarząd z zainteresowaniem śledzi wątki poruszane na forum przez szeregowych pracowników. Zdarza się, że o inicjatywach sportowych podejmowanych oddolnie dowiadujemy się właśnie tym kanałem i wtedy podejmujemy decyzję o objęciu ich patronatem Poczty Polskiej. Patronatem i wsparciem finansowym oczywiście.

Jakie korzyści przynosi to wewnątrz firmy, jak wpływ na morale, wyniki, budowę ducha, tożsamości firmy?

Sport pracowniczy jest elementem więzi budującej identyfikację z Pocztą Polską, która kształtuje się
w świadomości zawodników, uczestników i obserwatorów. Sport jest elementem inicjującym budowanie więzi międzyludzkich, a także identyfikacji i promocji Poczty Polskiej. Każda z imprez to miejsce, gdzie pracownicy mogą spotkać się ze sobą bez względu na zajmowane stanowisko. Niezależnie od tego czy są to dyrektorzy, kierownicy, pracownicy ekspedycji czy listonosze, wszyscy stajemy się i jesteśmy jedną drużyną, która realizuje wspólny cel. Nie zapominając przy tym o świetnej zabawie i budowaniu relacji. Takie wydarzenia pozwalają na rozwój nie tylko fizyczny, ale także budowę związków z firmą i rozwój relacji personalnych. Wszystko to w efekcie korzystnie przekłada się na przyszłą, wspólną pracę w tak rozbudowanej organizacji sieciowej.

Jak są odbierane takie inicjatywy przez pracowników?

Pracownicy Poczty Polskiej są najważniejszym kapitałem naszej Spółki, co zostało jasno zauważone
w nowej strategii PP. Realizując szeroki zakres usług oraz komunikację z klientami, wykonują oni z codzienne zadania, dbając również o swój profesjonalizm i wzrost kompetencji. Ale obok pracy zawodowej dużym zainteresowaniem Pocztowców cieszą się wszelkie inicjatywy pozwalające na rozwój pozazawodowy. Szczególne miejsce wśród nich zajmuje właśnie sport. Na naszych zawodach zwycięstwo nie jest priorytetem. Liczy się miła atmosfera, możliwość wspólnego spędzenia wolnego czasu, w pełen emocji, niepowtarzalny sposób. Otrzymujemy od Pracowników jasny przekaz, że są zainteresowani i zdeterminowani, aby sport w Poczcie się rozwijał, stanowiąc element doskonałej integracji i szlachetnego współzawodnictwa.

Aktywność sportowa z pewnością pozwala lepiej się poznać, motywuje do działania, wpływa pozytywnie na jakość życia i pracy oraz wyzwala w naszych Pracownikach zaangażowanie, działanie w sportowym duchu i wzajemne wspieranie się. Jest także ważnym elementem budowania i umacniania pozytywnego wizerunku Poczty Polskiej wśród naszych Klientów.

Nie dodano jeszcze komentarzy.